Actualitat

07/04/2022

VISOREN homologada AHC

VISOREN ha estat homologada com a promotor social per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

VISOREN ha estat homologada com a promotor social per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquesta Llei defineix als promotors socials com aquells que porten a terme promocions d’obra nova o rehabilitació d’habitatges que, a l’empara dels plans d’habitatges, s’orienten a incrementar l’oferta d’habitatges amb protecció oficial a Catalunya, de manera principal, estable en el temps i concertada amb el Govern.

AHC
 
VISOREN Copyright ę 2013
Tots els drets reservats